งาน part time se-ed book รับพนักงานประจำร้านหนังสือหลายอัตรา

งาน part time se-ed book รับพนักงานประจำร้านหนังสือหลายอัตรา
งาน part time se-ed book
งาน part time se-ed book

งาน part time se-ed book รับพนักงานประจำร้านหนังสือหลายอัตรา ในช่วงเวลานี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการทำงานในช่วงปิดเทอม และสำหรับท่านใดที่ต้องการทำงาน part time สามารถอ่านรายละเอียดการทำงานได้ด้านในค่ะ

งาน part time se-ed book รับพนักงานประจำร้านหนังสือหลายอัตรา

รายละเอียดการทำงาน

สำหรับท่านใดที่ต้องการทำงานบริการในร้านหนังสือ Se-Ed book วันนี้ทางทีมงานมาแนะนำงานบริการสำหรับบุคคลทั่วไป โดยการทำงานไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการทำงานนี้ ทางร้านของเราจะมีการสอนงานให้ก่อนเริ่มงาน และสำหรับท่านใดที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ทางร้านของเราจะพิจารณาการทำงานให้เป็นพิเศษ โดยการทำงาน ท่านผู้ที่สนใจที่จะทำงานสามารถเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองได้ และท่านใดที่ต้องการทำงาน part time se-ed book สามารถเลือกตำแหน่งงานว่างได้ตามรายละเอียดงานด้านในค่ะ

พนักงานบริการแคชเชียร์

 • เพศชาย – หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • จบการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือ กำลังศึกษาอยู่
 • มีใจที่รักในการทำงานบริการเป็นอย่างสูง
 • สามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • หน้าที่รับผิดชอบ : คิดเงิน ทอนเงิน ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน ดูแลบริการลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ
 • 12,000 / เดือน

พนักงานบริการจัดเรียงหนังสือ

 • เพศชาย – หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ใช้งาน Microsoft Office ได้ในเบื้องต้น
 • จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป หรือ กำลังศึกษาอยู่ในปุจจุบัน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างน้อย 6 วันต่อสัปดาห์
 • ทำงานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน
 • หน้าที่รับผิดชอบ : จัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู่ของทางร้าน
 • รายได้ : 9,500 / เดือน

ตำแหน่งงานเพิ่มเติม

พนักงานประจำร้านหนังสือ : วุฒิ ม.3 เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
IT Support : วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
ครูประจำศูนย์สาขาพาราไดซ์ : วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การเงิน : วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี เงินเดือน ตามตกลง

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • รูปถ่าย

สวัสดิการที่จะได้รับ

 • ชุดฟอร์มในการทำงาน
 • เบี้ยขยัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส
 • และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการสมัครงาน

 • ติดต่อสมัครได้ที่ร้าน se-ed book ทุกสาขา เปิดรับสมัครทุกวัน
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ด้านล่าง
 • https://www.facebook.com/parttimejobonethai/

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SE-EDUCATION Public Company Limited) ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยกลุ่มผู้เริ่มก่อตั้งทั้งหมดประกอบด้วย วิศวกรไฟฟ้า 10 คน ที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซีเอ็ด (SE-ED) ซึ่งย่อมาจากคำเต็มว่า Science, Engineering and EDucation

ในปี พ.ศ. 2527 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำกัด ซึ่งมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 400,000 บาท บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นสำนักพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิตวารสารเทคนิค และผลิตหนังสือวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือให้

ในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2533 บริษัทฯ จึงยื่นเรื่องเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2545) ซึ่งมีทุนชำระเต็มมูลค่าหุ้น เท่ากับ 80,000,000 บาท และในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.82 จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 170,000,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center บนพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ( Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเติบโตของการจัดกิจกรรมเยาวชนในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นในอนาคต รวมทั้งการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในด้านต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

บริษัทฯ ได้ขยายสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงสาขาเดิมที่มีศักยภาพให้ใหญ่ขึ้น มีประสิทธิภาพการขายดีขึ้น และทันสมัยเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
บริษัทฯ ได้เปิดสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้น จำนวน 25 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทั้งสิ้น 348 สาขา และจุดขายทั้งสิ้นที่ยังเปิดดำเนินการอยู่จำนวน 33 จุดขาย
ปรับปรุงสาขาเดิมจำนวน 7 สาขา โดยบางส่วนมีการย้ายพื้นที่สาขาให้เหมาะสมขึ้น บางสาขาขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่เพิ่มขึ้น บางสาขาปรับปรุงให้มีความทันสมัยและน่าเข้าใช้บริการมากขึ้น

Google+ Linkedin

207 ความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*
*
*