รับพนักงานวางแผนเส้นทาง การท่องเที่ยวภายในและภายนอกประเทศ

รับพนักงานวางแผนเส้นทาง การท่องเที่ยวภายในและภายนอกประเทศ
รับพนักงานวางแผนเส้นทาง การท่องเที่ยวภายในและภายนอกประเทศ
รับพนักงานวางแผนเส้นทาง การท่องเที่ยวภายในและภายนอกประเทศ

รับพนักงานวางแผนเส้นทาง การท่องเที่ยวภายในและภายนอกประเทศ สำหรับท่านใดที่เดินทางต่างประเทศและเดินทางต่างจังหวัดได้ สามารถสมัครเข้ามาร่วมงานกับเราได้ ท่านใดที่สนใจสมัครงาน สามารถอ่านรายละเอียดงานได้ด้านในค่ะ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนเส้นทาง การท่องเที่ยวภายในและภายนอกประเทศได้
 • สามารถเดินทางต่างประเทศ และออกต่างจังหวัดได้
 • ออกเอกสารยืนยันให้กับลูกค้าสำหรับ บัตรผ่านประตูต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับ โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ
 • ติดต่อและประสานงานกับสาขาต่างประเทศ
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ ้นไป
 • วุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี
 • ชอบท่องเที่ยว และมีความคิดสร้างสรรค์ในการเดินทาง
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื ้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel and internet
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น และ มีแนวคิดเชิงบวก

รายได้ / เงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนระหว่าง 12,000-15,000 บาท พร้อมเบียขยัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์+ทักษะ
 • ความช านาญ+ของพนักงาน สามารถต่อรองได้

วิธีการสมัคร

 • ส่งเอกสาร PDF file มาที่ : wiraya@igoyougowego.com
 • รบกวนเพิ่มเบอร์ โทร 0615109888 คุณหญิง
Google+ Linkedin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*
*
*