รับสมัครวิทยากรพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร (1,080 บาท/วัน)

รับสมัครวิทยากรพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร (1,080 บาท/วัน) ในเวลานี้ทางพิพิธภัณฑ์ต้องการคนร่วมทำงานด่วนมาก สำหรับท่านใดที่รักเด็ก มีทักษะด้านการพูด การสื่อสาร สามารถสมัครเข้ามาร่วมงานกับเราได้ ท่านใดที่สนใจสมัครงาน อ่านรายละเอียดงานได้ด้านในค่ะ

รายได้ / เงินเดือน

ปฏิบัติงาน

รายละเอียดการรับสมัคร

  1. สัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
  3. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร

เอกสารการรับสมัคร

วิธีการสมัคร

***ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2563
***สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 กันยายน 2563
***ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 19 กันยายน 2563
***ระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่มาจากเพจ : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 “จตุจักร”

Exit mobile version