Daily Archives: มกราคม 2, 2017

งาน Part Time ร้านกาแฟ PACAMARA เปิดสมัครพนักงานหลายสาขา

งาน Part Time ร้านกาแฟ PACAMARA

งาน Part Time ร้านกาแฟ PACAMARA เปิดสมัครพนักงานหลายสาขา ในช่วงเวลานี้ทางทีมงานต้องการพนักงานบริการเพิ่มเป็นจำนวนหลายอัตรา การทำงานบริการร้านกาแฟกับเราไม่จำเป็นต้องมีประสบการณในการทำงาน เนื่องจากว่าทางร้านกาแฟแบนด์ PACAMARA จะมีการสอนงานให้ก่อนเริ่มงานทุกขั้นตอน หากท่านใดที่มีประสบการณ์ในการทำงานบริการร้านกาแฟที่ต่าง ๆ มาก่อน ทางทีมงานจะพิจารณาการท ... Read More »