งาน part time ร้านอาหาร ( MK Restaurant กรุ๊ป )

งาน part time ร้านอาหาร ( MK Restaurant กรุ๊ป )

ท่านใดที่ต้องการทำงาน part time ร้านอาหาร ทางทีมงานและทางร้าน MK Restaurant กรุ๊ป ต้องการพนักงานทำงานจำนวนมาก ท่านใดสนใจาน หรือ ต้องการสอบถามการทำงาน part time เชิญอ่านรายละเอียดงานด้านในค่ะ

งาน part time ร้านอาหาร ( MK Restaurant กรุ๊ป )

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ฝ่ายดูแลสาขา

ประจำร้าน MK, YAYOI จำนวน 50 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
สามารถทำงานกะและโยกย้ายสาขาได้ทั่วประเทศ
มีบุคลิกที่ดี รักในงานบริการ
สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สมัครงานตำแหน่งนี้
ผู้จัดการแผนกเดลิเวอรี่

ฝ่ายเดลิเวอรี่

จำนวน 1 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจอาหาร 2 ปีขึ้นไป

มีประสบการณ์ด้านงานเดลิเวอรี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่สนับสนุนผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

ฝ่ายคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการให้บริการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 0-3 ปี

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

 

สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส

ฝ่ายคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในงานด้านดูแลระบบ IT OPERATION , ระบบ Network , ระบบ Server

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

 

สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม

จำนวน 1 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 23 – 30 ปี

วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี

สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ มีความเข้าใจในงานออกแบบตกแต่งภายในได้ดี

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

 

สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)

จำนวน 3 อัตรา

สังกัด โรงงานบางนาตราด ( CK4.)

เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรีสาขา Food Science / Food Technology / Biotech หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 , GMP , HACCP

สามารถทำงานกะได้ ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

 

สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จำนวน 3 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรีสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่กฎหมายรับรองหรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ นำประชุม จัดทำรายงาน ประสานงาน

ประจำสำนักงานใหญ่และประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

 

สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ

จำนวน 3 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด,การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสานงานได้

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 1-2 ปี

ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Google+ Linkedin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*
*
*